Scroll Top

Подкрепената от ФГББ Регионална Библиотека „Пейо Яворов” получи международната награда на EIFL за иновации, свързани с опазване на околната среда

img_3224-kopie-kopie


На откриването на Next Library 2017 в DOKK1, Орхус, Дания, EIFL връчи официално наградата за иновации в опазване на околната среда на Регионална библиотека "Пейо К. Яворов". Тя бе получена от г-жа Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация Глобални библиотеки – България.

Бургаската библиотека заслужи престижното международно отличие заради своята нова образователна програма, насочена към опазване на околната среда. Тя се базира на използването на 3D принтер, предоставен безвъзмездно от Фондация Глобални библиотеки – България.  Прилагането на новите технологии вдъхновява стотици деца да събират пластмасови отпадъци, които след това биват рециклирани и използвани за създаването на 3D образователни модели.

Регионална библиотека „Пейо Яворов” от Бургас е втората българска библиотека, която получава награда от EIFL. През 2015 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов” от Русе бе наградена за своята иновативна програма за обучение на деца и младежи по начална финансова грамотност със средствата на съвременните технологии.

За наградата


EIFL (Електронна Информация За Библиотеките) е организация с нестопанска цел, която работи с библиотеките, за да даде възможност за равен достъп до знания в развиващите се страни и страни с икономика в преход в Африка, Азиатско-Тихоокеанския регион, Европа и Латинска Америка.

Наградите на EIFL имат за цел да насърчат създаването и популяризирането на добри практики и нови услуги в библиотеките, основани на съвременните дигитални технологии. Те следва да помагат на хората да имат по-добър достъп до информация и да я използват ефективно за образование, обучение, научни изследвания и устойчиво развитие на общността.

Наградите са разделени в девет категории: грамотност, образование, креативно използване на ИКТ в обществените библиотеки, оправомощаване на жените и момичетата, прозрачно правителство, социално включване, здраве, икономическо благоденствие и защита на околната среда.

От 2011 г. досега EIFL е реализирала 10 сесии за предоставяне на иновативни награди и е обявила имената на 37 победители от Африка, Азия, Европа и Латинска Америка.
Победителите получават награда от 1500 щатски долара, трофей, сертификат и публичност чрез уебсайта на EIFL и нейната широка мрежа от контакти.

За проекта

Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи” на стойност 4 150 лв. бе реализиран в периода от края на 2016 г. до пролетта на 2017 г. Той се осъществи в рамките на конкурса на Фондация Глобални библиотеки – България „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, изпълняван с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Целите на Регионална библиотека "Пейо Яворов" са да повиши информираността на децата за необходимостта от опазване на околната среда, да насърчава рециклирането и да промени поведението на децата спрямо отпадъците.

Кампанията за опазване на околната среда на обществената библиотека мобилизира стотици ученици от училищата в Бургас да събират пластмасови отпадъци за рециклиране.

Подкрепата от Фондация Глобални библиотеки – България вдъхновява иновативната програма


Един от основните инструменти, които библиотеката използва за постигането на тези цели, е 3D принтер, предоставен безвъзмездно от Фондация Глобални библиотеки – България.

"Започнахме кампанията за екологично образование през 2015 г. с поредица от лекции и събития. Малко след като инсталирахме 3D принтер и софтуер за 3D дизайн в библиотеката разбрахме, че 3D принтерът, който използва пластмаси за моделиране, може да ни помогне да достигнем до децата с посланията си за опазване на околната среда", казва Мария Бенчева, директор на Регионална библиотека" Пейо Яворов".

Ученици проектират екологични технологии


Преди да се научат да използват 3D принтера, всички деца трябва да излязат навън и да събират пластмасови отпадъци.

В рамките на обучението по 3D моделиране и принтиране библиотекарите запознават учениците с компонентите на пластмасата, които използва 3D принтерът. Те разясняват потенциала, който има използването на рециклирана пластмаса за създаване на различни предмети.

Библиотекарите насърчават учениците да мислят за екологични проблеми като чистия въздух и възобновяемата енергия в своите проекти, свързани с 3D принтера. В резултат на това учениците вече правят модели на екологични технологии (оборудване и продукти, които не вредят на околната среда, когато се използват). Така например една група ученици проектира модел на вятърна турбина за производство на електроенергия.
 
Партньорствата правят образователната програма устойчива и интересна за учениците


Библиотеката популяризира кампанията сред средните училища и детските градини в град Бургас. В момента учениците от девет училища събират пластмасови отпадъци в специални контейнери, които библиотеката е поставила в училищните дворове.

Когато контейнерите са пълни, учениците ги носят в библиотеката и заедно с библиотекарите отиват в завода за рециклиране на пластмаси, където сами могат да видят как пластмасата се трансформира за повторна употреба.

Партньорството библиотека – училище подобрява многократно образователния процес


Партньорството между  ПГЕЕ „К. Фотинов“ и Регионална библиотека „Пейо Яворов” е прекрасен пример за това как сътрудничеството между библиотека и училище подобрява многократно образователния процес и повишава интереса на учениците към придобиването на знания и умения.

Двете институции обединяват усилията си, за да се създаде универсален действащ макет на вятърен генератор, който да се използва при обучението на ученици от специалност ВЕИ в гимназията по електротехника.

Обучението им включва изучаването на устройството и действието на вятърните генератори и различните видове турбини. В учебната програма по практика и лаборатория са предвидени упражнения за изпитания и снемане на характеристики на турбините, което е трудно в реални условия. Необходими са макети и стендове, които да пресъздават работата на турбините в лабораторни условия.


Осигурения от Фондация Глобални библиотеки – България 3D принтер, предоставя възможност на учениците да проектират в библиотеката графични модели на предмети и да реализират моделите си – в случая, на турбини и елементи от тях.

Това създава по-голям интерес към изучаваната дисциплина, компютърната техника и технологии, графични 3D програми и приложения за 3D сканиране и принтиране.

3D принтера провокира учениците да усвоят и други авангардни дигитални технологии

Изработването на макета на вятърния генератор преминава през няколко етапа:

  • Проучване с цел избиране на подходяща технология
  • Проектиране и изработка на 3D графичен модел
  • Принтиране на елементите на макета
  • Програмиране на SCADA система
  • Опитни изследвания


За да могат да подготвят и да правят опитни изследвания с произведения от 3D принтера макет, на учениците се налага да се запознаят и с други авангардни дигитални технологии. Тяхното приложение прави учебния процес по вълнуващ и завладява ума, и съзнанието на младите хора.

Графичният модел на турбината, основата и таблото са проектирани с Design Spark Mechanical, Free CAD и 3D Builder.  

За провеждане на изпитанията се използва въздуходувка Makita, 600W с регулиране на скоростта на въздушния поток, която се измерва с пропелерен цифров анемометър. Оборотите на генератора се измерват чрез оптичен датчик, монтиран под турбината. Измерва се и околната температура, чрез сензор.


Данните от датчиците и създаденото напрежение от генератора се следят от микроконтролера Arduino UNO. Програмирането му се базира на езика „C“. Това позволява управлението на данните от всички пинове – входящи и изходящи, като информацията се калибрира и изпраща до компютър, през сериен порт. На екрана се визуализират данните за мониторинг на вятърната турбина и могат да се съхраняват. Активирани са и звукови команди за стартиране на контролера.

Онлайн платформа за 3D модели

За да достигне до още повече млади хора, библиотеката създаде онлайн платформа, която да поддържа интереса на участващите ученици. Да включи нови. И да даде възможност на всеки да представи своите училищни проекти, като повиши осведомеността относно необходимостта от опазване на околната среда и насърчаване на рециклирането.

"Опитът промени начина, по който мисля"


"3Д принтерът предоставя чудесна възможност да правим обекти с практическа и екологична стойност.  А страхотната идея за рециклиране на пластмаса ме накара да помисля повече за възможностите за повторно използване на отпадъците, които замърсяват града ни.", казва пред библиотеката ученикът Мартин Станимиров Иванов.
 
Модерните технологии в библиотеката вдъхновяват училищата и учениците


В някои училища учениците вече интегрират посланията на библиотеката в своите училищни проекти. Например в гимназията "Константин Фотинов", учениците провеждат изследвания за това как използването на рециклирана пластмаса може да намали нуждата от производство на пластмаса.

Учители от град Бургас написаха писмо до библиотеката, в което потвърждават промените в нагласите на децата: "Сега те вече знаят колко много природата зависи от нашето поведение. Днес, преди да изхвърлят каквото и да е като отпадък, първо се замислят как може да бъде рециклирано. Много ви благодаря!", пише в писмото.

Skip to content