Scroll Top

Финал на проект “Да приемем различните от нас”

IMAG1361
Приключиха  дейностите по проекта на библиотеката „Да приемем различните от нас” за образователна интеграция на малцинствени групи.
          На 2 май 2017 г. в залата на Детски отдел на библиотеката при НЧ „Диньо Петров Сивков-1870” гр. Нова Загора се проведе среща с медиите, представители от партньорската организация и представители на различни институции, по проект на тема „Да приемем различните от нас”, тематична област 3 – Образователна интеграция на малцинствени групи, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата и ФГББ. С партньор на читалищната библиотека е СУ „Иван Вазов”. Проектните дейности стартираха през месец декември 2016 г. и продължиха до края на м. април 2017 г. Във форума взеха участие деца и библиотекари от читалищната библиотека, представител на РИМ – етнограф, представител на арменският етнос, творци, представители на местната власт и партньори, медии.
          Целева група по проекта са 28 ученици на възраст  от 11 до 14 г. От тях с различен етнос и принадлежност – 14, неравностойно положение – 7, други – 7.
          Основна цел на проекта бе развиване и съхраняване на културната идентичност на учениците от различните етноси, изграждане на самочувствие и превръщане та етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество.
          Срещата откри секретарят на читалището г-жа Елена Арабаджиева, която поздрави участниците в проекта, благодари на партньорите за активността и коректното партньорство. Реализирането на този проект спомага за утвърждаването на библиотеката като активен участник в обществения живот.
Срещата продължи с Отчет за всички дейности и резултатите от реализирания проект, неговата устойчивост, представен от г-жа Йовка Петкова – обучител. Изработената електронна книга „Да приемем различните от нас”, от г-жа Светлозара Банкова – технически секретар, разказва за провежданите разнообразни събития по плануваните дейности – „Да се запознаем и разкажем…”, „Изучаване на традиции и обичаи” в различните етноси, „Устно и писмено общуване”. Същата  ще може да бъде разгледана на сайта на библиотеката. За подредената постерна изложба, онагледяваща в момента съдържанието от дейностите и впечатленията си от децата, разказа г-жа Велина Минкова – библиотекар в Детски отдел на библиотеката. Впечатленията си за работата в библиотечна среда разказаха партньорите на библиотеката от СУ „Иван Вазов”.
          Г-жа Тошева поднесе на екипа на библиотеката поздравителен адрес, като Благодарност за удовлетвореността си от работата по проекта.

Електронна книга "Да приемем различните от нас"
http://online.pubhtml5.com/zhqb/vgtf/

 

Източник: http://lib.dpsivkov1870.org/page/bg-leftmenu/novini.php?g=14&leptoken=cbf0beeab2eeeff80653dz1494583487
Skip to content