Scroll Top

Проект „Смарт-Либ” – Комуникационен център в Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца

img_30961

Проектът „Смарт-Либ” промени живота на 96 възрастни граждани от Враца, Бяла Слатина и Мизия

 
Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца обучи 96 граждани на възраст над 55 години за работа с мобилни устройства и приложения в рамките на проект „Смарт-Либ – комуникационен център в библиотеката”. Той се реализира в партньорство с библиотеката при  НЧ „Просвета-1915“ – град Мизия и библиотеката при НЧ „Развитие-1892“ – град Бяла Слатина.
В периода ноември 2016 г. – март 2017 г. през обученията са преминали 96 потребители от градовете Враца, Бяла Слатина и Мизия, както и 24 библиотечни специалисти. Чрез реализирането на този проект успяхме да повишим качеството им на живот и тяхната информационна изолация, както и да подготвим тази група потребители за услугите на електронното управление.
Резултатът:
Създаден е комуникационен център в библиотеката с достъп до мобилни устройства и приложения. Оборудван с таблети, смартфони и електронни четци. Изготвени са 3 видео уроци „Златни умения”, които дават ясни обяснения за практически умения при работа със смартфон, таблет и електронен четец. Те ще бъдат предоставени на десетте библиотеки в общинските центрове в област Враца. Чрез тях ще се даде възможност за обучение на нови потребители, които не са обхванати от проекта. Създаден е и филм „Моят Смарт-Либ”, който разказва как придобитите умения променят живота на един обучен потребител. Филмът ще бъде изпратен до 26 регионални библиотеки в страната.
Устойчивост:
Идеята ни е обученията да продължат. Търсим вариант това да се случи чрез един от мобилните оператори, за да може проектът да се мултиплицира и в останалите общини на територията на област Враца.  Необходими са ни и доброволци, с помощта на които да се провеждат обученията за работа с мобилни устройства и приложения на хора над 55 години. Причината е, че библиотеката няма достатъчно човешки ресурс за провеждане на обучението, тъй като е необходима индивидуална работа с всеки потребител. Предложението ще бъде насочено предимно към младежи над 18-годишна възраст, които могат да работят добре с новите технологии. Обученията ще се провеждат два пъти в седмицата, в рамките на 90 минути, при събрана група от минимум 10 човека.
 
Проектът „Смарт-Либ – комуникационен център в библиотеката” променя животи!
 
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот", в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата.

Skip to content