Scroll Top

Eкологичното образование-мост към устойчивото развитие на местната общност

17862581_1285354394845379_6935026630970189145_n

От началото на месец декември 2016г. до края на месец април 2017г.,  НЧ”Л. Каравелов – 1897”  с. Куртово Конаре работи по проект ”Екологичното образование-мост към устойчивоно развитие на местната общност” . Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2,  в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата. Проектът се изпълни в партньорство с ОУ”Св.Св. Кирил и Методий”- с. Куртово Конаре и Сдружение СТЕП – гр. София.
С нашия проект повишихме ролята на Библиотеката при читалището за формиране на активно гражданство чрез предоставяне на нови услуги, свързани с устойчивото развитие на общността и създаване на успешни модели на сътрудничество.
Вече разполагаме с богата база данни за защитените зони в Натура 2000 – книги, видеоматериали, източници от Интернет.  Имаме изготвени 3 презентации – за различни възрастови групи, които повишиха знанията на 170 деца от местното училище и на 30  активни граждани.  В сайта за Куртово Конаре, изготвен по предишен проект, подкрепен от ФГББ, изработихме Уеб-приложение „Природата на Куртово Конаре”  – с различни раздели и галерия, но също така, и с възможност за подаване еко-сигнали – http://www.kurtovokonare.com/nature/
С нашите партньори от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” проведохме информационна кампания , свързана с опазване на местното биоразнообразие, включваща освен  подготвените по проекта презентации, така също и  интересни инициативи – конкурси за есе, рисунка и фотография, конкурс за костюми от рециклирани материали, изложба на сувенири и предмети от рециклирани материали.
По повод Деня на Земята – 22 април, организирахме  посещение на Парк ”Кричим”, който се намира в землището на Куртово Конаре, но не е общодостъпен и е необходимо специално разрешение от НСО. В парка разгледахме богатата колекция от растителни видове и имахме специална лекция от ландш. архиект – Владимир Маринов.
В края на месец април проведохме Кръгла маса ”Куртово Конаре мисли устойчиво” – с участието на партньорите по проекта и  представители на местната общност. Заедно направихме своите изводи и предложения към местната власт за устойчиво развитие на Куртово Конаре.  Първите стъпки са направени – останалото зависи от всички нас!

Skip to content