Scroll Top

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе представи – модел на социален иноватор за партньорство в действие

skopie-konferencziya-regionalna-biblioteka-ruse1
На 6 април 2017 година в град Скопие, Македония, се проведе международна конференция на тема „Обществените библиотеки отговарят на реалните нужди на общността“, посветена на ролята, мястото и значението на културните институции в живота на съвременния човек. Форумът се организира от Градска библиотека „Братя Миладинови“ – Скопие, сдружение „ИНОВА ЛИБ“ и се реализира с подкрепата на Международната неправителствена организация за иновативни услуги в обществените библиотеки EIFL-PLIP. 
В рамките на конференцията директорът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, г-жа Теодора Евтимова, представи иновативните подходи и сподели добрите практики на русенската институция. Особено внимание беше отделено на изградените партньорства с организации от публичния, частния и неправителствения сектори, сред които са УниКредит Булбанк – клон Русе, Дружество „Еконт Експрес“ ООД, Агенцията за хората с увреждания и много други, благодарение на които Русенската библиотека се утвърди като желано и предпочитано място за всички жители на града. 
Участниците видяха интервю с управителя на Дружество „Еконт Експрес“ ООД и посланик на Русенската регионалната библиотека – Николай Събев, дадено от него при връчването на наградата „Подкрепа за библиотеките 2014“. Интерес сред присъстващите предизвика и представянето на знаковите за русенската библиотека обучения по начална финансова грамотност. Прожектиран беше видеофилм „Финансови услуги в модерната библиотека“, който породи множество въпроси и беше изпратен с аплодисменти от присъстващите.
Skip to content