Scroll Top

Проект “Активни потребители”

IMG_20170411_113254

   В дните от 10 до 12 април  2017 г. 15 деца от с. Райово  станаха част от поредицата обучения по финансова грамотност по проект „Активни потребители”.   Финансовата грамотност е сред тези важни компетентности, които имат пряко отношение към качеството на живота. Тя е особено важна предпоставка за успешна житейска реализация на младите хора. 
  Обучението  обхваща най-важните аспекти от управлението на личните финанси – бюджет, ползване на заеми, инвестиции, управление на рискове, пенсионно осигуряване.
  Чрез образователни игри и работилници, проведени от обучители от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков, учениците  навлязоха в темата за личния бюджет; за спестяването и инвестирането; разбраха какво се крие зад наименованията „осигуровки”, „пенсионни фондове” и „трудов договор”.
   С помощта на играта „Потоци пари”   научиха по забавен начин какво е това инвестиране, банкрут, сделка и активи; кои са различните инструменти, в които може да влагат пари, – като акции, облигации, ценни метали, имоти, взаимни фондове; как са свързани образованието, работата и пътуването с личните финанси.
   Обучителният подход  чрез игри и  работилници е иновативен и много ефективен, а самото обучение е интересно и атрактивно и ще помогне на децата да вземат по-добри и ефективни решения в своето ежедневие – сега и в бъдеще.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата
 

Skip to content