Scroll Top

Обучение за използване на елелектронна книга

с. Енево

 Библиотеката при НЧ “Христо Ботев – 1872“ град Нови пазар, във връзка с изпълнението на проект “Моята достъпна библиотека – иновация, знание и комуникация в малките населени места“, организира обучение за използване на елелектронна книга в с. Енево и с. Памукчии.
Целта на обучението е да помогне на читателите за правилното и ползотворно използване на електронната книга, да се запознаят с иновативен метод за четене и достъп до архивни документи на библиотеката.
На всяка от библиотеките беше предоставена по една електронна книга, като в нея бяха предварително качени архивирани електрони библиотечни документи от библиотеката в гр. Нови пазар.
В обучението се включиха хора на различна възраст от 12 г. до 65 г. от двете малки населени места, като всеки от тях имаше възможност да използва електроната книга и да се запознае с нейните възможности за четене, качване на ел. книги и документи в устройството, както и търсене на информация, чрез вградена интернет търсачка в него.

Skip to content