Scroll Top

Обучение във Финландия за повишаване на обучителния капацитет на специалисти от общинските библиотеки в България

17759800_705154903026031_919637097310158679_n

Завърши поредният обучителен модул за служители на общински библиотеки в рамките на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +.

Обучението

В рамките на цяла седмица, от 3-ти до 7 април,  участниците слушаха лекции, участваха в дискусии и уоркшопи по разнообразни теми като:

  1. Иновативни услуги
  2. Партньорства с институции и гражданското общество
  3. Оценка на нуждите на местните общности
  4. Дизайн на услуги за местните общности
  5. Библиотеките и управление на миграцията

Участниците в обучението посетиха разнообразни по големина и специализация библиотеки включително общинска библиотека, регионална библиотека, университетска библиотека. Обмениха опит, ноу-хау и идеи за бъдещи услуги в библиотеките в България.

Библиотеките във Финландия

Книгите във Финландия са достъпни навсякъде. Финландците отдавна са признати за най-четящата нация в Европа и въпреки това и днес продължават процесите на трансформация на библиотечната система с цел оптимизация на работата на библиотеките на различните нива и подобряване качеството на услугите.  

Отчитайки натрупания опит, развитието на технологиите и новите тенденции, Финландското правителство приема нов Закон за дейността на библиотеките, който влиза в сила от 1 януари 2017. В цялата страна текат обучения и подготовка на библиотечните директори за внедряване на промените и трансформиране на библиотечната система.

Среща с Посланика на България във Финландия

Нашият послник във Финландия – Мартин Иванов, който е и Посланик на българските библиотеки се срещна с българската група по време на посещението в обществената библиотека в Тикурила. За наша радост там работи и една наша колега – Албена, която беше един от нашите водачи по време на посещението.

Посланик Иванов заяви, че се надява "скоро и българските библиотеки да бъдат така добре оборудвани и да привличат посетители от различни възрасти с разнообразни и нови услуги, както библиотеките във Финландия".

Какво предстои

Обучените библиотечни специалисти ще създадат помагало за дизайн на иновативни библиотечни услуги. Така изграденият пул от обучители ще трансферира съвременните знания и умения към останалите библиотечни служители от мрежата на Фондацията в България.

Skip to content