Scroll Top

Децата и околната среда

22
НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов с партньор ОУ „Св. св. Кирил и Методий” продължава работата по проект „Екологично обучение за устойчиво развитие на местната общност”, в рамките на конкурс „Библиотеката активен участник в обществения живот” на фондация „Глобални библиотеки – България.” На 24 март 2017 г. учениците направиха поредното разбъркване на органичните отпадъци в компостера в училищния двор. На 26 март бяха поставени две информационни табла на местата за събиране на отпадъци.

На 31 март 2017 г. в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий бе представена изложба на предмети от отпадъци, изработени от ученици от ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Гара Бов и СУ "Ив. Вазов" – гр. Своге. Ръководителят на проектната инициатива Людмила Петрова представи целта на изложбата – усвояване на знания от децата и разпространението им сред техните връстници. Учениците от клуб "Занимателна география", с ръководител Лили Видинска, към СУ „Иван Вазов”, гр. Своге дефилираха с ръчно изработени облекла от отпадъци. През този ден учениците от местното училище избраха, чрез конкурс дръвче, което да засадят в училищния двор. Повечето от децата гласуваха да имат череша, с която от тази пролет да обогатят овощната училищна градина.

Всичките 53-ма участници в изложбата получиха грамоти и предметни награди. С купи бяха наградени: Диян Соколов – за изработката на най оригинален експонат /светещо кълбо/, Натали Емилова – експонат с познавателна стойност /яйцеклетка/. За колективно участие купи и грамоти получиха клуб "Занимателна география" към СУ „Иван Вазов”, гр. Своге и ученицитеот 1-ви клас от местното училище, с преподавател Мариета Любенова.

По време на срещата чрез мултимедийна презентация председателят на читалището д-р инж. Методи Младенов, преподавател в Химико технологичния и металургичен университет /ХТМУ/, разказа за процесите: рециклиране и компостиране с цел опазване на природата.

Срокът за осъществяване на проектните дейности е 30 април 2017 г., като до тогава предстои да се извърши обновяване на маркировката по 2 туристически пътеки, поставяне на нови указателни табели, да се засади, избраното от децата, дръвче в училищния двор.

Skip to content