Scroll Top

Визуална грамотност за библиотекари в Русе

01_cr1
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе беше домакин на двудневен курс в рамките на Обучителна програма по визуална грамотност, основни умения и инструменти за съвременния библиотекар. Водещ на обучението беше Динка Спировска-Велева, преподавател с над 20 години професионален опит и академична дейност. 
В обучението се включиха библиотекари от областите Русе, Габрово, Силистра, Разград и Велико Търново. Сред основните цели на обучението  бяха придобиване на умения за повишаване разбирането на значението и мястото на визуалната грамотност в съвременното общество, както и развиване на ключови компетентности, свързани със създаване на ефективни визуални материали в подкрепа на дейностите и целите на съвременната библиотека. 
Практическата работа по време на курса беше свързана със създаване на групови проекти за визуални материали за библиотека, сред които брошура и презентация на тема "Моята библиотека". В края на курса библиотекарите получиха насоки за развиване и надграждане на уменията си в областта на визуалната грамотност. 

Обучителната програма се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация "Глобални библиотеки – България" по Договор №МК-ВУ – 11/28 февруари 2017 г./Русе.

Skip to content