Scroll Top

Проект “Активни потребители”

P3294856

    В Народно читалище „Христо Ботев – 1928”- с. Говедарци от 28 до 30 март се проведе тридневно обучение за деца до 14 години по проект „Активни потребители”. Обучители от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков  организираха и проведоха образователни игри и работилници за овладяване на финансови знания и компетенции и повишаване информираността относно правата и задълженията на  потребители.
    Децата научиха откъде идват парите, , как да ги изразходват и къде да ги влагат; как да изберат своята професия. Разбраха какво е личен бюджет, как се съставя и как се разпределя. Научиха се да разграничават понятията приходи и разходи, да харчат разумно като разграничават нужда от желание.
   С помощта на играта „Потоци пари” малчуганите по забавен начин научиха какво е това инвестиране, банкрут, сделка и активи; кои са различните инструменти, в които може да влагат пари, – като акции, облигации, ценни метали, имоти, взаимни фондове
   Освен че беше забавно и интересно, обучението ще помогне на децата да вземат по-добри и ефективни решения в своето ежедневие – сега и в бъдеще.
 
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата

Skip to content