Scroll Top

Обучение по проект “Правна информация”

PhEduLegal_1_

На 20 март 2017 г. се проведе първата среща на студенти-доброволци от УНСС, включени в изпълнението на проект "Правна информация в библиотеката". Проектът се осъществява от Фондация "Глобални библиотеки – България" с подкрепата на посолството на САЩ в България и в партньорство със студентската правна клиника към УНСС.

Студентите ще предоставят правна информация на граждани от всички групи чрез библиотеките в Благоевград, Кюстендил, Враца, Видин, Самоков и Ботевград, с които Фондацията си партнира при изпълнението на проекта.

На срещата студенти, докторанти и доц. Константин Танев от Юридическия факултет на УНСС дискутираха първите запитвания от граждани, получени по електронен път.

В края на месец февруари 2017 г. се проведе и обучение на специалисти от обществените библиотеки – партньори по проекта. Библиотекарите бяха запознати с процедурата за получаване на запитвания и осъществяването на обратна връзка с гражданите по интересуващите ги правни въпроси.

Skip to content