Scroll Top

Обучение по проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”

DSCN3596

Завърши поредният обучителен модул за директори на общински библиотеки в рамките на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +.
В рамките на цяла седмица участниците слушаха лекции, участваха в дискусии и шоркшопи по разнообразни теми като:
  1. Библиотечната система на Финландия – структура и промени;
  2. Нови тенденции в управлението на библиотеките;
  3. Включване на потребителите в процеса на изграждане на библиотечни услуги;
  4. Работа в мрежа;
  5. Партньорства с училищата;
Участниците в обучението посетиха разнообразни по големина и специализация библиотеки включително селска библиотека, регионална библиотека, университетска библиотека, библиотека в голям търговски център и пр.
Книгите във Финландия са достъпни навсякъде. Финландците отдавна са признати за най-четящата нация в Европа и въпреки това и днес продължават процесите на трансформация на библиотечната система с цел оптимизация на работата на библиотеките на различните нива и подобряване качеството на услугите.  Отчитайки натрупания опит, развитието на технологиите и новите тенденции, Финландското правителство приема нов Закон за дейността на библиотеките, който влиза в сила от 1 януари 2017. В цялата страна текат обучения и подготовка на библиотечните директори за внедряване на промените и трансформиране на библиотечната система.
Skip to content