Scroll Top

Проект „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация“

Банери

Реализираният проект от Регионална библиотека "Любен Каравелов" и нейните партньори НЧ „Пробуда-1901” в с. Николово и НЧ „Просвета-1928”в  гр. Мартен е към своя край. Създадена е работеща платформа за споделяне на ресурси и информация, достъпна за общонстта – иновативна, динамична и увличаща, клиентски ориентирана.
Проектът се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки – България" в рамките на конкурс "Библиотеката – активен участник в обществения живот" в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата.

Skip to content