Scroll Top

Мониторинг по проект „Аз Буки Веди – на училище в библиотеката”

P1460481

Днес, библиотеката към НЧ „Развитие-1869” – Дряново беше посетена от представителя на Фондация „Глобални библиотеки – България” Елка Златева. В рамките на визитата беше извършен мониторинг на проекта „Аз Буки Веди – на училище в библиотеката”. Проектът е финансиран от ФГББ, като изпълнението на дейностите започна в началото на м. октомври 2016г. и ще приключи в края на м. април тази година. Той се осъществява с партньорството на местната гимназия. Идеята включва създаването на три творчески ателиета „Пей и танцувай с мен”,„В света на приказките” и „Сръчни ръчички” с цел надграждане знанията по български език. На финала ще се проведе Празник на българския език, където децата ще покажат наученото по време на проекта. Целта на посещението на г-жа Златева беше да установи фактическото съответствие на договорените дейности по проекта. По време на визитата тя се срещна с част от екипа и имаше възможността да наблюдава заниманията на учениците от втори „в” клас, чийто преподавател и помощник обучител е гл. учител Росица Марчева. Децата са включени в ателието „В света на приказките” и днес представиха популярната приказка „Червената шапчица”. Госпожа Златева е констатирала, че договорените дейности се изпълняват по план и в съответните срокове, а документацията се съхранява съгласно нормативните изисквания.    
 

——————————————————————————————————————————-
Този проект се реализира с подкрепата на фондация “Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс “Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016г. с Министерство на културата.

Skip to content