Scroll Top

Как да регистрирам домейн с разширение .бг

българска азбука А Б @ символ българско знаме цветове бяло зелено червено

Собствениците на домейни с разширение .бг ще могат да достигат до повече българи

Ние от Фондация Глобални библиотеки – България работим за това интернет да бъде по-достъпен за всеки български гражданин. И вярваме, че всеки има право на равен достъп до информация.

Затова станахме един от основните партньори в Имена.бг – операторът, който е избран от българската държава да управлява домейните с разширение .бг.

Какви са ползите от регистрирането на домейни с разширение .бг?

Домейните на кирилица ще ни позволят да пишем изцяло на български език в мрежата.  Но защо за нас българите е важно да можем да пишем в интернет така, както говорим? Защото при търсене в мрежата няма да се чудим как да заменим определени звуци от нашата азбука с комбинация от други букви и цифри. Писането изцяло на български език ще опрости търсенето и ще направи по-лесен достъпа до информация в интернет. Особено за децата, по-възрастните хора и тези, които не са учили чужди езици. Ще стимулира правилното писане на български език в мрежата и така ще развива грамотността. Собствениците на интернет страници, чиито домейни са с разширение .бг ще могат да достигат до повече българи.

По-долу Ви представяме полезна информация, която ще Ви помогне успешно да заявите и придобиете домейни с разширение .бг:

Какво е  „sunriseпериод?

На 08 февруари 2017 г. стартира т.нар. „sunrise” период за регистрация на домейни с разширение .бг. Той ще продължи три месеца – до 08 май 2017 г. Този начален етап е свързан с определени правила и процедури, които трябва да се имат предвид от желаещите да придобият домейни на кирилица.

Българската държава предвижда периода с цел „спокойно” заявяване на имена на домейни на кирилица с разширение .бг, които са:

 • имена на държави, областите и общините в Република България;
 • защитени от държавата имена и включването на тези имена в списъци със защитените имена;
 • имената, образувани чрез географските наименования в РБ;
 • имена от страна на притежателите на марки и други права върху името (основания за използване на името);
 • имена от други заявители и поставянето на тези имена в опашката за изчакване на обработката на предходните списъци.

В този период ще се изготвят защитени списъци, в които ще се включат горепосочените видове имена.

Къде може да се заяви регистрация на домейн с разширение .бг?

Домейн с разширение .бг може да заявите в сайта на Имена.бг.

Кой може да регистрира домейн в областта .бг?

 • Всяко физическо или юридическо лице в Република България или страна член на ЕС;
 • Субекти, създадени по силата на споразумения и програми между Република България и други държави;
 • Всяко друго физическо или юридическо лице – чрез упълномощен представител в Република България или страна член на ЕС.

Какви са изискванията към името на домейна?

Името на домейна може да се състои от:

 • буквите от българската азбука без значение на малки или главни [А-Я, а-я] (Домейнът се регистрира само с малки букви);
 • цифрите [0-9];
 • знакът минус [-].

Първият и последният символ трябва да бъдат буква или цифра. Препоръчва се първият символ да бъде буква.
Дължината на името на домейна трябва да се състои от минимум три символа. След прилагането на IDNA протокола за конвертиране на името броят на символите в получения низ трябва да бъде максимум 63.
Когато формираното име на домейна се състои от два символа, се препоръчва вмъкването на знака минус „-“ между символите.
Ако първите два символа на името на домейна са цифри, то следващите два символа не могат да бъдат едновременно знаци тире (минус „-„).

Какви документи са необходими при заявяване и регистрация на .бг?

 • Заявка за регистрация.

Тя може да се подаде директно от сайта на Имена.бг. За целта е необходимо тя да бъде подписана с  електронен подпис от упълномощен представител на заявителя.
Вторият вариант е, след като попълните заявката в сайта на Имена.бг, да я изтеглите като електронен файл на Вашия компютър. След това подпишете файла с електронен подпис. После изпратете подписаната заявка на имейл hostmaster@imena.bg.
Можете да подадете заявката и на хартиен носител  в офис на Имена.бг – лично, по пощата или куриер.

 •  Документи, удостоверяващи основанието за регистрация на име на домейн.

Ако сте притежател на определени права върху името, с което искате да регистрирате домейн с разширение .бг, може към заявката да приложите документи, с които да удостоверите това.
Прилагането на такива документи ще ви даде предимство пред други заявители, които в “sunrise” периода са заявили желание да ползват същото име за техен домейн.

Как се разпределят заявените имена на домейни в началния (sunrise) период ?

След като премине началния период на заявяване на домейни с разширение .бг, т.е. след 08 май 2017 г., ще се направи класиране на подадените заявки.

Имената, които не попадат в защитените списъци, ще се класират по следния начин:

 • заявките на заявителите, притежаващи права върху заявеното име на домейн, подредени по приоритет на основанието
 • след това се подреждат останалите заявки по приоритет на заявяване;
 • след тази подредба се дава право на първия заявител да извърши регистрацията на името в нормалния срок;
 • ако този заявител не извърши регистрацията на името в областта .бг се дава право това да бъде направено от следващия заявител.

Как се регистрират домейни след началния (sunrise) период?

Тогава се преминава към т.нар. стандартна/нормална регистрация на домейни.
Процедурата е опростена. Имена на домейни с разширение .бг, които не са регистрирани през “sunrise”периода, могат да се регистрират от първият заявил желание да ги регистрира.

Колко струва регистрирането на домейн с разширение .бг?

Регистрацията на едно име на домейн с разширение .бг струва 20 лв. за една календарна година.

Повече информация за новото домейн разширение .БГ можете да намерите в Oбщите условия на Имена.Бг и на техния сайт. 

Пожелаваме Ви успешно и ползотворно сърфиране в мрежата, изцяло на български език! 

Skip to content