Scroll Top

Успешно завърши обучителната програма “Лидерство в общността”

16667570_10208902234096455_2117514775_o

В продължение на три дни представители на читалища от общините Карлово, Дряново, Лясковец, Стамболийски, Пещера работиха по проект   
„Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”. Обучението, беше  организирано от „Платформа Агора” с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. В рамките на програмата бяха обсъждани въпроси, касаещи моделите, подходите и практиките при създаването на общински фондове за местни инициативи. Присъстващите коментираха застъпничеството като форма на ефективен обществен диалог, както и отделните фази на застъпническата кампания. По време на обучението организаторите осъществиха поредица от практически упражнения върху направените анализи. Всички присъстващи получиха сертификат за успешно завършена обучителна програма „Лидерство в общността” лично от Председателя на УС на Платформа АГОРА Емилия Лисичкова. Благодарение на домакините от гр. Карлово, участниците посетиха къщата на Апостола на свободата Васил Левски, архитектурния резерват „Старинно Карлово” и  царския дворец в град Баня, където и до днес наследниците на царското семейство идват, за да почиват.
.

—————————————————————————————————————————
Проектът "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" се изпълнява от Платформа АГОРА с подкрепата на Фондация Америка за България.

Skip to content