Scroll Top

Стартира проект „Правна информация в обществените библиотеки“

е-услуга Правна информация насочване помощ онлайн безплатно за гражданите в обществените библиотеки фондация глобални

Фондация „Глобални библиотеки – България“ започва изпълнението на проект „Правна информация в обществените библиотеки“, финансиран от Посолство на САЩ в България.
 
Проектът ще пилотира нова е-услуга в библиотеките, като по този начин повиши капацитета им на информационно-образователни центрове в местната общност.

Той ще се реализира в партньорство със студентската правна клиника към Юридическия факултет на УНСС.

Дейностите са насочени към подобряване на достъпа до правосъдие на българските граждани, чрез повишаване на правната им култура и грамотност.

За целта ще бъде изградена система за онлайн заявки и запитвания. Чрез нея гражданите ще могат да получават безплатно отговори на своите въпроси от студентите в правната клиника. Те ще бъдат правно ориентирани как да решат своите казуси – самостоятелно, чрез адвокатска услуга или чрез безплатна правна помощ по съответния ред.

Проектът се реализира със съдействието на Регионалните библиотеки в Благоевград, Кюстендил, Враца и Видин, общинската библиотека в гр. Самоков и читалищната библиотека в гр. Ботевград.

Периодът на изпълнение на пилотните дейности е 1 февруари 2017 – 30 май 2017 г.

Skip to content