Scroll Top

Oбучение на доброволци за социални помощници по проект “Библиотеката- средище за социална и културна интеграция”

"Библиотеката- средище за социална и културна интеграция"
На 9 февруари в Библиотеката при Народно читалище "Зора-1869" -с. Дичин отново се проведоха  обучения по проект "Библиотеката- средище за социална и културна интеграция" с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеката-активен участник в обществения живот", в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Освен обучението свързано с темата за социалния асистент и помощник и как може обучаемите да бъдат полезни на хората в неравностойно положение и на възрастните бе предоставена информация и за дейността на Програма "Глобални библиотеки" и Фондация "Глобални библиотеки-България" и информация за културно-просветната дейност на Регионална библиотека "Петко Р. Славейков"-Велико Търново.
Skip to content