Scroll Top

Проект “Аз, моето семейство и природата – бъдещето е в нас”

004

В библиотеката на НЧ „Фар 1930” се проведе обучение на децата от селата Паволче и Челопек по проекта. Присъстващите се запознаха с  програмата Microsoft Office PowerPoint, разгледаха структурата на работния прозорец и каква е последователността от действията при създаването на презентация. Разделени на групи, по зададени теми участниците вмъкваха, форматираха и коригираха снимки и текст в слайд. Обучението за изработване на презентациите е с цел опознаването на природните забележителностти, защитените видове растения и животни, намиращи се в Природен парк „Врачански Балкан”.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата.

Skip to content