Scroll Top

Проект “Активни потребители”

img_20170206_1144041

    В Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков се проведе тридневно обучение по проект „Активни потребители”.    Валентина Караджова и Валерия Йорданова от регионалната библиотека в Русе  обучиха  9 библиотечни специалисти и 3 читалищни секретари от читалищата в с. Говедарци, с. Райово и с. Доспей.  Обучителите  предадоха своите умения на колегите си и  ги запознаха  с методологията и техниките за работа с деца, които са приложими за целевата група.
   Проведе се и първото обучение за деца.  Обучаемите бяха  14 деца от Центъра за настаняване от семеен тип. Децата научиха откъде идват парите, какво да правят с тях, как да ги изразходват и къде да ги влагат; как да изберат своята професия. Разбраха какво е личен бюджет, как се съставя и как се разпределя. Научиха се да разграничават понятията приходи и разходи, да харчат разумно като разграничават нужда от желание.
   Всичко това беше постигнато по забавен и атрактивен начин, чрез интересни презентации . А за да приложат на практика уроците, участниците разиграха игрите „Умни пари” и „Потоци пари”, които освен, че им помогнаха да осмислят наученото, предизвикаха у тях въодушевление и стремеж да реализират мечтите си.
   Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата
 

Skip to content