Scroll Top

Проект “Аз, моето семейство и природата – бъдещето е в нас”

Опазване на природата 001

Обучения на тема „Опазване на природата” се проведоха в селата Паволче и Челопек. Разгледани бяха основните замърсители на природата. Значението на повторната употреба на пластмасовите опаковки, разделното събиране и рециклирането им. Обсъдиха се възможности за намаляне разхищението на храна и дрехи и начин за компостиране на битовите отпадъци. Дискутираха се проблемите в сферата на екологията и поведението на всеки един от присъстващите за опазване на околната среда в населеното място. 

 Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата

Skip to content