Scroll Top

Представяне на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”

PC164493

    На 16 декември в залата на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”   пред  23 библиотекари от читалищните библиотеки  в община Самоков бяха представени добри практики на библиотечната система на Барселона. Албена Ихтиманска, Марлена Станоева и Милена Бичакова, участници в проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм+, презентираха резултатите от първото обучение по проекта, проведено  в шест различни общински библиотеки в Барселона, Испания.
Те представиха мрежата от публични библиотеки в Каталуния , тяхното финансиране и администриране; стратегията за развитие на библиотеките, изготвена от Библиотечния консорциум на Каталуния; съвременните тенденции в управлението на библиотеките; предимството от кооперацията и координирането пред съвременните библиотеки; дизайн на нови, модерни услуги
  Функционалността на библиотечните сгради и оформлението  на библиотечния интериор в Барселона предизвика интерес и вълнение сред аудиторията, защото те са едни от важните фактори за припознаването на барселонските библиотеки като трето място, място важно след работата и дома.
Проектът  „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” е с продължителност една година и се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“  в партньорство със 7 общински библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков.

Skip to content