Scroll Top

Проект ” В обувките на другия”

В периода декември 2016 – април 2017 г. НБ „Иван Вазов“ – Пловдив ще реализира проекта „В обувките на другия“. Той е между отличените от втората сесия на конкурса на Фондация „Глобални библиотеки“ за 2016 г. с тема „Библиотеката – активен участник в обществения живот“. В центъра му стои идеята хората в неравностойно положение да припознаят библиотеките като свои приятели, които ги посрещат с разбиране за техните потребности. Това неизбежно ще подсили доверието към тази културна институция. Така ще се даде възможност за развитие на местните общности по посока на по-голяма толерантност към „различните“. Идеята е библиотеките да развият своята социална значимост, предоставяйки на хората в неравностойно положение възможности да развиват потенциала си и открият още едно пространство, където да демонстрират творческите си заложби. Старт на проекта ще се даде с двудневното обучение /13 и 14 декември/ на библиотекари в уменията да общуват и решават проблеми, заедно със своите „различни“ партньори в благородната мисия.

Skip to content