Scroll Top

Проект ” Забавна библиотека”-с. Гьоврен , област Смолян

IMAG3060

Проектът стартира от 15.09.2016г. и ще продължи до 30.04.2016г.
Дейностите по проекта включват видео уроци , презентации ,конкурси и други дейности.
Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”,в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата и е на стойност 2400лв.

Skip to content