Scroll Top

Ева Паунова към участниците в националния форум: Библиотеките се превръщат в игрално поле за хора от всички възрасти

Ева Паунова 4

Национален форум „Библиотеките днес”, който се проведе на 29 и 30 ноември в София представи ролята на обществената библиотека в съвременното общество и очерта нейния потенциал като център на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот: от неформално образование, достъп до култура, достъп до интернет и информационните ресурси на глобалното информационно общество, до бъдещите услуги на електронното правителство.

Във Форума, организиран от Фондация Глобални библиотеки – България, участие взеха представители на библиотечните среди от цялата страна, на законодателната, изпълнителната и местните власти, на бизнеса, на гражданския сектор и медиите.

Чрез видео обръщение своето послание до организаторите и участниците в Национален форум "Библиотеките днес" отправи и един от най-младите депутати в Европейския парламент – Ева Паунова,  която е и Заместник-председател на най-голямата организация на асоциации и граждански общества в Европа "Европейско международно движение" (EMI).

В своето обръщение тя очерта ролята, която има за обществото модерната публична библиотека в ерата на развитието на технологиите и в новия дигитален дневен ред.

По-долу Ви представяме пълния текст и видеозапис от нейното обръщение. Вижте какво каза Ева Паунова:

Уважаеми Дами и Господа, скъпи приятели!

Поздравявам Ви за смислената инициатива да организирате националния форум „Библиотеките днес”.

Библиотеките днес преживяват своето възраждане и преосмислят своята мисия във време на невиждан информационен и технологичен прогрес.

Библиотеките днес не само подобряват знанията и уменията, те изграждат мостове между поколенията, изграждат връзки между тези, които имат и онези, които нямат. И преди, и сега, библиотеките имат своя сериозен принос към осведомеността и критичното мислене на едно общество, както и към повишаването на обществената грамотност.

А грамотността е не само образователен, но и социално-икономически фактор. Високото ниво на грамотност помага за способността за решаване на проблеми във всяко едно отношение и повишава възможностите за успех в личен и професионален план, и най-вече как да израснем и просперираме като нация!

Днес базовата грамотност като писане, смятане, четене, се допълва от основни компютърни и дигитални умения. Този комплект от умения ще бъде в основата на обществата утре.

В дигитализирания и свързан свят, в който живеем, един от всеки пет европейски граждани е функционално неграмотен, а само двадесет и пет процента от младите хора в Европа са обучавани от учители, които имат нужните дигитални умения.

Убедена съм, че обществените библиотеки наистина могат да допринесат за промяната на тази статистика.

Един от основните ми приоритети в европейския парламент и в България е да подобря средата за развитие на модерните умения и образование.

Миналата седмица най-голямата неправителствена организация в Европа – Европейското международно движение, на което съм Заместник председател, заяви своята подкрепа към Пакта за младежта. Това е важна новина, защото Пактът има за цел да развива и консолидира партньорства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване, като обединява предприятия, образователен сектор, европейски институции и гражданско общество.

Тази година бях и един от домакините в Европейския парламент на изложението „Поколение код: кодиране в библиотеките”. Тук нагледно се показаха страхотни примери за това как дигиталните умения и технологии като виртуална реалност и 3D принтиране могат да помогнат на обучителния процес и да върнат интереса на хората към библиотеките. Да премахнат имиджа им на статични зали, препълнени с тежки книги и да ги превърнат в игрално поле за хора от всички възрасти.

Един от най-отдадените европейци на каузата на библиотеките и грамотността е нидерландската принцеса Лаурентин, с която имам щастието да работим съвместно по инициативата за създаване на европейски хъб на грамотността. Днес и двете сме убедени, че България има потенциала да бъде водеща в създаването на едно модерно общество, в което обществените библиотеки имат важна роля.

Това са само част от инициативите, по които работя и ще се радвам скоро да имаме възможност да обсъдим заедно какви са Вашите идеи, каква е според Вас мисията на модерната библиотека, защото сме съмишленици в обща кауза.

Пожелавам Ви успешна и продуктивна дискусия! До скоро.

Ева Пунова,
Депутат в Европейския парламент (ЕНП)

Skip to content