Scroll Top

Фондация Глобални библиотеки – България връчи първите си награди

DSC_8538

На официална церемония, която се проведе в рамките на двудневния Национален форум "Библиотеките днес", Фондация Глобални библиотеки – България връчи първите си награди, които от тук нататък ще станат ежегодни.

Г-н Иво Димов, Кмет на Община Димитровград и г-н Иван Портних, Кмет на Община Варна, бяха отличени с наградата на Фондация „Глобални библиотеки – България” за доброто си партньорство с обществените библиотеки.

Г-н Иво Димов демонстрира през последните години своята ангажираност и подкрепа за градска библиотека "Пеньо Пенев". Чрез проекти и средства, отпуснати от Община Димитровград е ремонтирана нейната сграда и е превърната в притегателен център за местната общност. Г-н Иво Димов и представители на общинската администрация участват постоянно в библиотечните прояви. Библиотеката от своя страна е неизменен партньор на Общината в организирането на културни мероприятия с национално и местно значение.

Г-н Иван Портних получава наградата на ФГББ за утвърждаване на библиотеката като едно от лицата на град Варна – непреходен символ на знанието и на стремежа на човека да се развива и учи. За различно, градивно партньорство с библиотечната общност в създаване на  модерно културно пространство. За осъществяване на политики за растеж, умения и личностно развитие. Включването на нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" в интегрирания  план за развитие на Община Варна, последвалият международен архитектурен конкурс и разработването на техническия проект на сградата, определят различното отношение на кмета на Община Варна г-н Иван Портних  и общинските власти към библиотеките.

Пожелавайки успех на г-н Портних и на г-н Димов, Фондация Глобални библиотеки – България ги призовава да продължат да развиват една дългосрочна и иновативна културна стратегия, която ще допринесе за по-интензивното развитие на местните общности и подобряване на качеството на живот.

Надградите на Фондация Глобални библиотеки – България в категория "Общини" се връчват за заслуги на кмета в активната комуникация с културните институции в общината, за възприемането на библиотеките като публично пространство, отворено едновременно за книгите, но и за всички други канали за придобиване на информация и знание, както и за включването им в програми, финансиращи тяхното инфраструктурно и технологично обновление, и обогатяване на книжния им фонд.
 
"Библиотеката е лицето на всеки европейски град", казва г-н Иван Портних. Библиотеките са центрове за социално включване, важен ресурс за придобиване на цифрови умения и грамотност, и тяхното развитие е сред маркерите за устойчивост на всяка община.

Модерната библиотека в ХХІ в. може да донесе значителни културни, икономически и социални ползи за всяко населено място.

Skip to content