Scroll Top

Твори с мен – образование без край, м. окт. 2016 г. – м. март 2017 г. Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на догово

  На 22.11.2016 г.  в библиотеката при НЧ „Развитие 1869“ – Враца се проведе среща с участниците в ателие „Художествено слово“ по проект „Твори с мен – образование без край“. На срещата бяха дискутирани темите:  Какво обичам да чета и любим литературен герой,  Какво обичам да пиша и подготовка за писане на сценарий за коледно тържество. Организирахме и образователна игра – търсене на думи от „Тълковния речник“. 
Skip to content