Scroll Top

Дряново ще бъде домакин на първия модул от пълния курс на обучителната програма „Лидерство в общността”

В продължение на два дни Дряново ще бъде домакин на първия модул от пълния курс на обучителната програма „Лидерство в общността”. Обучението „Лидерство в развитие” е първия модул от програмата. Семинарът се организира от сдружение „Платформа АГОРА” с обединените усилия на дванадесет общини от страната и има за цел да разработи и утвърди модел на общностно развитие на базата на активно гражданство и устойчиви местни ресурси в подкрепа на местната инициатива. Моделът се реализира в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”,с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. В тази връзка Платформа „АГОРА” е разработила обучителната програма „Лидерство в общността”, като нейната цел е да развие умения и подпомогне изграждането на местни лидери и активни участници в процесите на развитие. В рамките на първия модул от програмата са предвидени три панела: лидерство; комуникационни и презентационни умения – медии и протокол; убеждаваща комуникация.

Skip to content