Scroll Top

Зелена академия за възрастни

IMG_6789

Завърши обучението по информационни технологии на останалите две групи по проект „Зелена академия в читалищната библиотека в Златоград ” МК-ДБФ -08. В продължение на 10 дни още 22 души /поради големия интерес/ ,вместо 11 както се предвиждаше по проекта се запознаха с разнообразието на информационните технологии ,интерактивни техники в областта на екологичната култура. Те ще станат новите „зелени посланици” и ще участват в по- нататъшни инициативи ,свързани със решаване на екологични проблеми, повишаване на екологичната ни култура ,подобряване на начина ни на живот, ще демонстрират гражданска активност и екологосъобразно поведение. Участниците в курсовете от различни възрастови групи, работещи , безработни и пенсионери бяха обединени от желанието да се срещнат с големия свят на информационните технологии да прилагат своите знания ежедневно. Те се запознаха и със Зелената зона, обособена в библиотеката, включваща книги и други информационни материали. Удовлетворение за екипа на библиотеката и партньорите в лицето на Център за развитие на Община Златоград е ,че всички преминали през курсовете останаха изключително удовлетворени от наученото,и си обещаха че ще продължават да ползват ресурсите на библиотеката и възможностите от услугите ,които предоставя. Думи на благодарност бяха отправени към обучителя Пламен Чингаров и библиотекарите, както и към двете организации , които изпълняват проекта . Реализацията му продължава с обявения фото конкурс „Красотата около нас” по теми „Растения”, „Животни”, „Феномени на времето”, „Градски/природен пейзаж”. Предложените за участие фотографии ще бъдат оценявани онлайн в периода от 17.12.2016г. до 15.01.2017г. Критериите за оценяване са оригиналност, художествени достойнства и екологична значимост.Творбите могат да бъдат изпратени на адрес : mail@prosveta.info Зорка Хаджиева – ръководител на проекта

Skip to content