Scroll Top

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ФГББ ПРЕЗ 2016 Г.

86335871

Готови са резултатите от конкурса за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ – сесия втора, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
 


В рамките на конкурсната процедура бяха подадени 40 проектни предложения.


Недопуснати на Етап 1 Административно съответствие са 3 проектни предложения.


Неодобрени на Етап 2 Качествена оценка са 19 проектни предложения.

Одобрени за финансиране на Етап 2 Качествена оценка са 17 проектни предложения.
Резервен проект – 1. 

Skip to content