Scroll Top

Проект „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация”

321
Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе стартира работа по проект на тема „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” и в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньори на Русенската библиотека са Народно читалище „Пробуда – 1901 г.”, с. Николово и Народно читалище „Просвета – 1928 г.”, гр. Мартен.
 
Основната цел на проекта е подобряване на обществената информираност и осведоменост за динамично включване на общността в местни и регионални инициативи чрез изграждане на Мултиполис „Знание” – платформа за генериране на ресурси в областта на културата, науката и образованието.
 
Изградената в рамките на проекта платформа предоставя динамичен, увличащ сайт с инструменти за проучване на потребителските нагласи, събитиен календар, новинарски модул, комуникационен център, уникални дигитални колекции, видеосподеляне на вдъхновяващи истории и онлайн разплащане.
 
Дейностите по проекта са насочени към решаване на предварително установени в проучване проблеми на местната общоност и са насочени към хора в активна възраст с фокус младежи, публични, частни и неправителствени организации в областта на културата, науката и образованието.
Skip to content