Scroll Top

Обучение по модерен библиотечен мениджмънт

DSCN8452

Завърши първото обучение по модерен библиотечен мениджмънт за директори на общински библиотеки в рамките на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки“, финансиран по Програма Еразъм+.
Обучението се проведе в шест различни общински библиотеки в Барселона, Испания и включва лекции, обмяна на опит и добри практики, групови задачи и работа в екип.

 

Следващото обучение в рамките на проекта ще се проведе от 7 до 11 ноември, отново в Барселона но с акцент върху дизайна и въвеждането на нови библиотечни услуги. В него ще вземат участие 12 библиотекари от общинските библиотеки, включени в проекта, и служители на Фондацията.

Skip to content