Scroll Top

Начало на дейностите по екопроекта „Синьото богатство водата“

IMG_3696

Работна среща за обсъждане плана на работа и разпределяне на предстоящите задачи постави началото на дейностите по проекта „Синьото богатство водата“, защитен от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” пред Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, осъществен в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. на фондацията с Министерство на културата. На срещата бяха уточнени методологията на осъществяване на предстоящите проектни дейности, както и ресурсите на проектните партньори на библиотеката – СНЦ „АлДоРа” – Шумен, НЧ „Развитие – 1874” – Велики Преслав и НЧ „Просвета – 1928“ – с. Троица.
В рамките на проекта предстои осъществяването на поредица инициативи на територията на партньорските организации – с. Троица и гр. Велики Преслав. Предвидените дейности включват проучване и документиране като текст, снимков и видеоматериал на водните ресурси – извори и чешми, като природен ресурс и присъствието им в местния бит и фолклор; сформиране на младежки екоклубове и провеждане на екообучения в тематичното направление на проекта; осъществяване на акции по почистване районите на проучваните водни източници с поставяне на информационни табели.
Събраният в резултат на проектните дейности текстов, снимков и видеоматериал ще бъде представен във фотодокументална изложба и пълноцветна брошура „Синьото богатство водата”, а също така ще бъде публикуван в краеведския сайт „Шуменски край”, който Регионална библиотека създаде през 2013 г. по проект на Програма „Глобални библиотеки – България”.
Целта на предвидените изследователски, обучителни и практически дейности в реална природна среда, както и на проектните продукти е усвояване на екологични знания от подрастващите и повишаване на активността им по отношение опазването на водата като източник на живот, повишаване на обществената информираност по проблемите на опазването на водата, възпитаване на екологична култура и отговорно отношение към природата.  

Skip to content