Scroll Top

ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРОГРАМА “ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ” БЪЛГАРИЯ

DSC09721

Наред с библиотечната и традиционната читалищна дейност, обученията по ИКТ през годините, допринесоха за разнообразяване и обогатяване на всички провеждани инициативи. Благодарим на Програма "Глобални библиотеки" България, че инвестира в обучените библиотекари и ги превърна в специалисти със самочувствие. Благодарение на натрупания опит с ИКТ, вече трета поредна година представяме годишния отчетен доклад на Читалището във вид на филм, озвучен и с дикторски глас. Няма мероприятие или иницатива, в която да не използваме придобитите специални умения за изработка на обяви, покани, грамоти, поздравителни адреси, картички, клипове, мултимедийни презентации. По този начин се стремим идеите да са атрактивни и привлекателни за участниците в тях.  Безкрайно много са и създадените контакти и споделен опит с колеги, благодарение на общуването в социалната мрежа. Създадените от екипа уеб сайтове на Читалището, Библиотеката, самодейната група и селото, допринасят за популяризиране на местното културно наследство и иноватините услуги, които предлагаме. Библиотеката при Народно читалище "Зора -1990г." село Победа, Община Долна Митрополия, Област Плевен, отново изказва своята благодарност и към Фондация "Глобални библиотеки", която е приемник и продължител на целите и резултатите на Програмата.

Skip to content