Scroll Top

Европейска седмица „Седмица онлайн” (Get Online Week (GOW)

Европейската седмица „Седмица онлайн” (Get Online Week (GOW) е ежегодна кампания, целяща да насърчи и стимулира хората да използват технологиите и интернет с увереност и умения, които им позволяват да се възползват от онлайн възможностите. През 2016 г. Get Online Week ще насърчава европейците да използват Интернет и технологиите по сигурен и уверен начин, за да подобрят своите дигитални умения, възможности за работа, както и цялостното си качество на живот. Кампанията се организира всяка година през месец март от Телецентър Европа, представляваща европейските ИКТ центрове за обучение в 32 страни.Тя е подкрепена от корпорации, неправителствени организации и публични органи, обединяваща организация. Различни неформални доставчици на образование като телецентрове, библиотеки, читалища и други организации с нестопанска цел са тези, които организират хиляди различни дейности и местни събития в техните общности през цялата седмица на кампанията. Всеки, който иска да се научи как да използва компютър или как да се възползват от интернет, е добре дошъл да участва в дейностите, организирани в различните страни. Безплатно и забавно е! В библиотеките в цялата страна, където има публични компютри за достъп до интернет може да подобрите или проверите своите ИКТ умения. От 2010 г. Get Online Week обединява повече от 60 организации от 34 европейски страни като национални партньори в седмицата.

Skip to content