Scroll Top

В Общинска библиотека “Паисий Хилендарски” – Самоков се проведе обучение на кметове на кметства.

zala

  В Самоковската библиотека се проведе обучение за новоизбраните през 2015 година кметове на  кметства на територията на община Самоков. Темите, с които се запознаха обучаемите бяха:  начална компютърна грамотност, работа с операционни системи, работа с текстообработваща програма WORD, работа в интернет среда.
  Беше акцентирано върху функциите и приложението на електронния подпис в работата на кметствата и  извършването на електронни услуги на гражданите , работа с националната база данни „Население“ и Информационната система за местни данъци и такси.
   Обучението се проведе в компютърната зала на Общинска библиотека "Паисий Хилендарски", оборудвана с техника по Програмата "Глобални библиотеки". 

Skip to content