Scroll Top

Приключи проект на Регионалната библиотека в Стара Загора за обучение на консултанти по библиотерапия

Екипът от консултанти по библиотерапия в Стара Загора
В залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се проведе заключителното събитие по проект „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск”. С цел информиране на обществеността и осигуряване на прозрачност Регионалната библиотека и нейните партньори предоставиха публична информация за реализирания проект.
На събитието присъстваха представители на партньорите по проекта: Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Библиотека „Родина”, Фондация „Институт за съвременна психология” и СНЦ „Самаряни”, приемни семейства, представители на местните власти, журналисти.
Продължителността на проекта „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск” бе от юли до октомври 2015 г. Размерът на безвъзмездното финансиране – 2000 лева.
Основната цел на проекта бе създаване на екип от библиотекари в обществените библиотеки на Стара Загора, оказващи подкрепа за приемни родители, деца и семейства в риск с техники на библиотерапията. Библиотечните специалисти преминаха през обучение и работиха заедно с психолози по реални случаи.
Постигнатите конкретни резултати от реализирането на проекта са: успешно обучение на 10 библиотекари за консултанти по библиотерапия; създаване на първия в България наръчник по библиотерапия; стартиране на иновативна услуга, подкрепяща приемната грижа и привличане на нова категория потребители в библиотеките на Стара Загора.
На заключителното събитие по проекта отново прозвуча основното послание на проектния екип, че чрез четене на подходящи книги хората могат по-леко и бързо да разрешават собствените си проблеми.

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 с Министерство на културата.

Skip to content