Scroll Top

Обучения за библиотекари в Стара Загора

Обучение на библиотекари в Стара Загора
През 2015 година Фондация „Глобални библиотеки – България“ финансира дейности по организиране на обучения за библиотечни специалисти от област Стара Загора в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Обученията се организират в изпълнение на договор на Фондация „Глобални библиотеки – България” с Министерство на културата за развитие капацитета на обучителните центрове в библиотеките.
За обучители бяха поканени утвърдени обучители по Програма „Глобални библиотеки – България“ (Мима Атанасова и Радостина Кацарова) и експерти в областта на съвременната психология (д-р Дончо Дончев и д-р Минчо Николов). Изготвени бяха подробни програми на обученията.
В периода 7 октомври – 7 ноември 2015 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се провеждат 4 обучения на теми: Събиране и организиране на краеведска информация. Предлагане на информационни услуги с местно съдържание (7 – 9 окт.); Основни компютърни познания в помощ на библиотекаря (за новопостъпили библиотекари) (12 – 16 окт.); Техники за предотвратяване и овладяване на конфликти при работа с потребители на библиотеката (21 – 23 окт.); Офис програмите Excel и PowerPoint в помощ на библиотекаря (4 – 6 ноем.).
Ще бъдат обучени 43 библиотекари от 20 обществени библиотеки от 16 населени места от региона.
 
Skip to content