Scroll Top

Повишаване капацитета на обучителния център на РБ “Априлов – Палаузов” – Габрово

IMG_1185
В изпълнение на договор № МК-ВУ-010/05.10.2015 г. с Министерство на културата за развитие капацитета на обучителните центрове в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово се проведоха обучения на библиотекари, финансирани от Фондация „Глоб@лни библотеки – България“:
Обучителен семинар за придобиване на начални компютърни умения, проведен от 12 до 16 октомври 2015 година в Обучителния център на РБ „Априлов – Палаузов“, надграждащо обучение по информационни и комукационни технологии, проведено от 19 до 22 октомври и обучение  „Психологически методи, подходи и  насоки в общуването с различни видове потребители", проведено на 29 и 30 октомври 2015 година. Нуждата от това обучение беше наложена от различните конфликтни потребители, с които се срещат служители на РБ „Априлов – Палаузов“. Шестнадесет библиотекари от регионалната библиотека споделиха с обучителя д-р Наталия Любенова случаи от практиката с агресивни читатели и потребители. Бяха разгледани различните гледни точки, споделен опит, предложени варианти за решаване на конфликтни ситуации.
Библиотечните специалисти благодарят на Фондацията за възможността отново да бъдат обучавани и да повишават своите умения, квалификация и професионализъм.
Skip to content