Scroll Top

Отново обучения в Регионална библиотека “Априлов – Палаузов” – Габрово

IMG_1019

Благодарение на Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” за развитие капацитета на обучителните центрове стартираха обучения за служители от обществени библиотеки, които не са целеви по програмата, както и за новоназначени библиотекари.
От 12 до 16 октомври 2015 година в обучителния център на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – гр. Габрово се проведе обучение за  придобиване на начални компютърни умения, в което взеха участие библиотечни специалисти и секретар – библиотекари от 10 читалища в Габровска област – НЧ „Възраждане – 1927” с. Петко Славейков, НЧ „Сполука – 1920” с. Душево, НЧ „Климент Охридски – 1899” с. Сенник (община Севлиево), НЧ „Наука – 1922” с. Зая (община Дряново), НЧ „Пробуда – 1924” град Плачковци (община Трявна), НЧ „Съгласие – 1911” с. Велковци, НЧ „Хр. Ботев – 1929” с. Донино, НЧ „Просвета – 1931” с. Новаковци, НЧ „Отец Паисий” с. Думници, НЧ „Зора – 1872” кв. Новата махала (община Габрово). Преподавател беше Светослав Стефанов, обучител по програма „Глоб@лни библиотеки – България“.
Обучението беше организирано след анкета за потребностите на  библиотекарите – необходимостта от придобиване на начални компютърни умения, улесняване достъпа до информация и комуникация, достъп до електронни услуги и премина при изключителен интерес, а участниците изразиха своята удовлетвореност от придобитите нови практически умения за работа с компютър.
Предстои и надграждащо обучение по информационни и комуникационни технологии.

Skip to content