Scroll Top

Обучение по ИКТ в Обучителен център на РБ “Н. Фурнаджиев”

PA161094


Обучения по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” в Обучителен център Пазарджик В обучителната база на Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев” – Пазарджик от 14 до 16 октомври се проведе обучение на библиотекари от регионалната и читалищни библиотеки в област Пазарджик по направление „Информационни и комуникационни технологии”. Обучението е в рамките на развитието и прилагането на съвременни услуги в обществените библиотеки от работната програма на Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” по договор МК-ВУ-014/05.10.2015г. с Министерство на културата за развитие капацитета на обучителните центрове. В края на обучението, което е в продължение на три дни – 24 учебни часа десет библиотекари придобиха нови знания и умения, за да предоставят съвременни услуги в интернет центровете на своите библиотеки, както и да предлагат компетентно съдействие и помощ на потребителите. До края на месец октомври ще се проведат още две обучения – “Съвременни услуги в библиотеката” и „Връзки с обществеността и работа с доброволци”.

Skip to content