Scroll Top

“Природата е в опасност”-беседа на Василка Коловска

DSCF9870

На 4 август 2015г от 14ч в "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" се осъществи четвъртото занимание на Василка Коловска с участниците от целевата група по проекта "Бърза помощ за природата".Този проект се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеката-център на местната общност" в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 с Министерство на културата.

Днешното занимание беше насочено към формиране на екологична култура у участниците чрез интересни игри, за да се подчертае важната роля на природата и нейното опазване, да се изостри вниманието на децата как да се събират разделно отпадъците и да се предават за рециклиране.Василка Коловска предложи да се играят игрите:"Хранителни вериги","Орел, рак и щука", "Опаковки и отпадъци".Участниците се отзоваха с ентусиазъм да избират хранителната верига, после разделени на три отбора-Орел, Рак и Щука представиха употребата и отношението на човека към различни опаковки-хартия, пластмаса, найлон.Учениците попълниха своите екологични дневници с информация за различните видове отпадъци и как да опазват чиста околната среда.Всяко дете се включи в измислянето на интересни истории за опаковките и как да не ги изхвърляме сред природата.После имаше и четене на баснята на Петко Славейков-"Орел, рак и щука" , а накрая за довиждане трите отбора показаха най-характерното за тези животни.Благодарим на Василка Коловска за активното участие с нейните екологични беседи и предложените екологични игри и занимания на участниците в проекта "Бърза помощ за природата".Екологичните дейности продължават с други занимания -арт работилница и практически занимания .

Skip to content