Scroll Top

Проект “Зелена идея – еко лято”

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”  – Самоков спечели  проект  в конкурс „ Библиотеката – активен участник в обществения живот”  на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Проектът  на самоковската библиотека „Зелена идея – еко лято”  има за цел да формиране  у децата на отговорно поведение  и култура, щадяща околната сред, чрез иновативни подходи. Екипът на библиотеката ще работи за изграждане у подрастващите на навици за разделно събиране на отпадъци,  Придобиване на умения за опазване и грижи за растенията, Пестене на хартия, вода и електроенергия.
  Предстои създаването на еко клуб, включващ деца между 8 и 12 години. Участниците в еко клуба ще преминат през обучение, свързано с проблемите на опазване на околната среда.  Теоретичните знания те ще приложат и на практика като започнат да събират разделно боклука в домовете си, ще рециклират сами хартия и ще  покажат как отпадъците стават изкуство чрез изложба  на произведения, направени от отпадъчни материали.  Малките ентусиасти ще направят  и библиотечна градинка, в която сами ще засаждат и отглеждат растения. А с биоразнообразието в района те ще се запознаят по време на предвидените по проекта два екопохода.
   Чрез реализирането на тези дейности библиотечните специалисти очакват  положителна промяна в отношението и поведението на децата към природата и балансирано използване на природните ресурси и осмисляне на свободното им време през лятната ваканция.
  
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” в изпълнение на договор РД-00-249-/08.12.2014 с Министерство на културата.

Skip to content