Scroll Top

Обучения за придобиване на начални умения за работа с компютър в библиотеката на НЧ “Тодор Петков 1963”, гр. Шумен

Обучения за придобиване на начални умения за работа с компютър в библиотеката на НЧ "Тодор Петков 1963", гр. Шумен
В три дни – 03.06.2015 г., 04.06.2015 г. и 05.06.2015 г., в рамките на час и половина всеки от дните, в библиотеката на НЧ "Тодор Петков 1963", гр. Шумен се проведоха обучения за придобиване на начални умения за работа с компютър, благодарение на спечелените през 2011 година 3 компютърни конфигурации по програма "Глобални библиотеки – България".
Skip to content