Scroll Top

НДФ “13 века България” представи в НЧ „Развитие-1869” – Дряново видния учен проф. Васил Геров и направи дарение от книги на библиотеката.

P1370716

По инициатива на Народно читалище „Развитие-1869”, в Дряново гостува Националният дарителски фонд „13 века България” с фототипна изложба, посветена на 110-та годишнина от рождението на  видния учен и теоретик инженер професор Васил Геров от с. Скалско. Изложбата за първи път е представена през м. декември 2014г. в София и е посветена на личността и научния принос на професор Геров ― учен, общественик и дарител на НДФ „13 века България“. Изключителен авторитет в научните среди, известен с високия си професионализъм, той е неуморен автор на специализирана техническа литература и оставя забележителна следа като учен и дарител.
         Роден през  1904 г. в село Скалско, професор Геров изминава един изключително динамичен житейски път. Той е не само преподавател, но е сред създателите на Техническия университет, София ― основава катедра „Хидравлични машини“ и изгражда лабораторията по хидравлични турбини към него. Автор е на специализирана техническа литература, изградена върху богат научен и изследователски авторов материал с непреходна автентична стойност.
         НДФ “13 века България” се радва на дарителския жест на проф. Васил Геров, който през 1985 г. предоставя домът си с конкретна воля. Фондът изпълни завещанието на професор Геров и откри едноименната зала, която се превърна в предпочитано място за изложби, презентации и други културно-образователни инициативи.
         Настоящата  изложба, посветена на живота и дейността на професор Геров, се реализира със любезното съдействие на Държавна Агенция „Архиви“, Държавен архив, София и Техническия университет. Тя ще бъде отворена за посетители до края на м. май в рамките на работните дни.
         НДФ “13 века България” подари на НЧ „Развитие-1869”- Дряново поредици  от ценни книги, списания , вестници и дискове.

Skip to content