Scroll Top

Обучение по компютърна грамотност съвместно с Бюрото по труда в Рудозем от 01.04. до 30.05.2014 г.

В компютърната зала към библиотеката при НЧ „Христо Ботев – 2000”- Рудозем се организира курс по Проект „Подобряване пригодността за заетост на безработните лица чрез повишени професионални и ключови компетентности” с възложител Дирекция „Бюро по труда – град Смолян”, филиал "Бюро по труда – град Рудозем".
Обучението е по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване" в рамките на 2 месеца.
Обучението включва: Операционни системи, Интернет, текстообработващи програми, делова кореспонденция, електронни таблици, изготвяне на презентации и др., като накрая курсистите ще се явят на два държавни изпита и ще им бъде връчен сертификат.

Skip to content