Scroll Top

Ден на безопасен интернет в Читалищна библиотека – град Якоруда

IMG_1220

На  11 февруари 2014 година  светът  отбелязва  „ Деня за безопасен интернет” – една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа, за да обхване над 100 държави на всички континенти.
„Деня за безопасен интернет” беше отбелязан и в община Якоруда, където Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните съвместно с Библиотеката при Народно читалище „Светлина-1907”  представиха пред ученици от 4 клас при СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”  презентации  за основните правила, които децата трябва да спазват, когато влизат и работят в световната  мрежа. На всички деца и техните учители бяха раздадени информационни материали, свързани с безопасността в Интернет.

Skip to content