Scroll Top

Устойчивост на приключил проект в с. Комарево

През последното тримесечие на 2013 година НЧ Наука 1905 с. Комарево, общ.Долна Митрополия работи по проект Аз За Европа, Европа За мен, финансиран от Сдружение Плевенски обществен фонд -Читалища, в който участваха младежи от 16-29 годишна възраст. За стартиране на проекта обособихме помещение за провеждане на мероприятията. За изпълнението му закупихме преносим компютър. Той заедно с мултимедията и екрана, които са получени по друг проект от глобални библиотеки са поставени в това помещение и то се превърна в клуб на младите хора.

Skip to content