Scroll Top

Кампания “НЕ на домашното насилие!”

На 10 декември 2013 г. в библиотеката при Народно читалище "Народно съзнание 1897" с. Бреница се проведе среща на хора от малцинствени групи с представител на центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". Темата на проведената среща бе запознаване с Истанбулската конвенция.  Местният модератор на "Амалипе" Марияна Янкова разясни на присъстващите каква е тази Истанбулска конвенция, към кого е насочена и какви са целите ѝ. Представен бе пред присъстващите и профила на Истанбулска конвенция във Фейсбук. Проведената среща се превърна в разговор-дискусия като основната тема за дискусия бе темата за домашното насилие. В тази връзка показахме няколко кратки видео материали с типични случаи на домашно насилие – най-вече над жени и деца. Обсъдена бе и темата за насилието в училище между учениците. Като резултат от проведената дискусия издигнахме призивите: "Нека заедно спрем насилието по училищата!" и "Призоваваме всички, които са свидетели или жертви на домашно насилие да потърсят помощ. Защото единственият начин за борба с домашното насилие е разкриването на виновника пред органите на реда и завеждането му под наказателна отговорност.".

Skip to content